Chi tiết tin
Thông báo dự tuyển lao động đi làm việc tại Algeria
Căn cứ vào kế hoạch tiếp nhận của đối tác ALGÊRIA, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng thông báo về việc đăng kí tuyển chọn công nhân xây dựng và chuyên gia đi làm việc tại ALGÊRIA.

Vui lòng click vào đường link dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết:

/admin/webroot/upload/image/files/Thông báo tuyển dung Algeria-13_5_015.pdf

                                                                                                                                                            Nguồn: Chi nhánh XKLĐ LICOGI
Đối tác