Chi tiết tin
Triển khai đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài trực tuyến

 

 

Để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo chỉ đạo của Chính phủ, ngày 30/12/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 5277/LĐTBH-QLLĐNN yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đăng ký hợp đồng cung ứng lao động trực tuyến trên nền tảng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại địa chỉ http://csdl.dolab.gov.vn/ từ ngày 01/01/2017.

Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước xây dựng trong khuôn khổ dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” với sự phối hợp của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.

Kể từ ngày 01/7/2017, các doanh nghiệp chỉ được đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài trực tuyến trên cơ sở phần mềm nêu trên. http://beehomes.com.vn/chung-cu-kosmo-tay-ho.html
 

 (Nguồn: Dolab)

Đối tác