Chi tiết tin
Thực Tập Sinh khóa 9 đến Nhật Bản an toàn dưới sự tiếp nhận của nghiệp đoàn KKKC - Năm 2017
Ngày 12/07/2017,Cán bộ chi nhánh XKLĐ LICOGI đã hướng dẫn đoàn Thực Tập Sinh khóa 9 đến Nhật Bản an toàn dưới sự tiếp nhận của nghiệp đoàn KKKC. Sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, các bạn TTS sẽ được học tập tại trường đào tạo ngôn ngữ trước khi chính thức đi làm tại công ty tiếp nhận JRE ( Nihon Rock ).

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận lại:                                    


                                    

                                                                                                                                                                         Ảnh và tin tức: Anh Sơn

Đối tác