Chi tiết tin
Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính trong nghành nông nghiệp năm 2019

 

Trong khuôn khổ của Chương trình EPS và thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về việc dành chỉ tiêu lao động nghành nông nghiệp cho lao động huyện nghèo và vùng đặc biệt khó khăn. Từ ngày 11/03 đến 22/03/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành nông nghiệp. Căn cứ thông báo ngày 28/03/2019 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo có 1595 người lao động thi đỗ tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp năm 2019.

Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi công văn thông báo và đề nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

Nguồn: Cục QLLĐNN

Đối tác