Chi tiết tin
Maylaysia: Quy định mới về mức lương tối thiểu áp dụng đối với lao động nước ngoài

 

Ngày 03/02/2020 Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành công văn số 214/QLLĐNN-NBĐNA để thông tin tới các doanh nghiệp về quy định mới của Chính phủ Malaysia về mức lương tối thiểu áp dụng đối với lao động nước ngoài làm việc tại Malaysia có hiệu lực từ 01/02/2020, cụ thể như sau:

1. Mức lương tối thiểu quy định tại các đô thị (danh sách xem tại đây) là 1.200 Ringgit Malaysia/tháng;

2. Mức lương tối thiểu quy định tại các khu vực khác là 1.100 Ringgit Malaysia/tháng (không thay đổi so với năm 2019).

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp cập nhật thông tin để đàm phán và yêu cầu người sử dụng lao động Malaysia thực hiện đúng quy định theo hợp đồng lao động.

Nguồn: Cục QLLĐNN

Đối tác