Chi tiết tin
Licogi tổ chức lễ xuất cảnh đợt 2- năm 2018 cho lao động đi tu nghiệp tại Nhật bản

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Chi nhánh xuất khẩu lao động LICOGI đã tổ chức lễ xuất cảnh đợt 2 năm 2018 cho 5 Thực tập sinh nữ đơn hàng đóng gói sang tu nghiệp có thời hạn tại Công ty FUGAKU EXPRESS Nhật Bản. Trước khi xuất cảnh, Chi nhánh xuất khẩu lao động LICOGI đã tổ chức bài bản các khâu từ tuyển chọn đến đào tạo giáo dục định hướng và bổ túc nâng cao tay nghề cho người lao động.

Một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn:Một số hình ảnh tại buổi xuất cảnh:


       Nguồn& ảnh: Phạm Dung Licogi Mec

Đối tác