Xuất khẩu lao động
Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 08 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết 1 số điều của Luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 21/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY  08 THÁNG 10 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Nghị định 126/2007/NĐ-CP, ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng _________   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng của Quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 10, số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006)   LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Form thông tin ứng viên đăng ký đi Tu nghiệp sinh tại Nhật Form thông tin ứng viên đăng ký đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản: Bạn nào có nhu cầu đăng ký dự tuyển đi Tu nghiệp sinh tai Nhật Bản, vui lòng download và điền đầy đủ thông tin theo mẫu trên gửi về địa chỉ Liên hệ công ty chúng tôi...
Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động từ Lybia về nước Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải đưa lao động làm việc tại Libya về nước trước hạn do khủng hoảng chính trị BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI __________         Số: 940/QĐ-LĐTBXH CỘNG  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc…
Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/09/2009 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2009-2020”_______________  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm…
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT- BLĐTBXH BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI–BỘ TÀI CHÍNH------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do- Hạnh phúc-------------- Số: 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2008   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP…
Thị trường xuất khẩu lao động các nước Trung Đông
Thị trường xuất khẩu lao động các nước Trung Đông Các quốc gia Trung Đông bao gồm Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Liban, Palestine, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi, Sudan, Syria, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Yemen. Trong số các quốc gia này thì chỉ có một số nước có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm các công trình xây dựng, phục vụ nhà hàng, khách sạn, giúp việc …Các nước có nhu cầu…
Nhiều doanh nghiệp nhắm thị trường xuất khẩu lao động Maylaysia
Nhiều doanh nghiệp nhắm thị trường xuất khẩu lao động Maylaysia Đã có trên 190.000 lượt lao động sang làm việc tại Malaysia. Hiện 138 doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu lao động tại quốc gia này.   Theo báo cáo từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, hiện cả nước có 138 doanh nghiệp…
Thị trường xuất khẩu lao động Nhật bản
Thị trường xuất khẩu lao động Nhật bản Nhật Bản là một đất nước gồm nhiều hòn đảo, nằm ở Đông á, có diện tích là 337.923 km2, đứng thứ 61 trên thế giới. Dân số Nhật Bản khoảng 130 triêu người, đứng thứ 10 trên thế giới. Ba phần tư diện tích Nhật Bản là núi; đồng bằng và thung lũng chiếm phần diện tích còn lại.…
Đối tác