Xuất khẩu lao động
Những sửa đổi của Luật liên quan đến chương trình tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài vào Nhật Bản
Những sửa đổi của Luật liên quan đến chương trình tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài vào Nhật Bản Ngày 4/3/2010, tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và ông Kensuke Tsuzuki, Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách đối ngoại Tổ chức Hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản (JITCO) đã ký lại Bản Ghi nhớ về Chương trình hợp tác phái cử và tiếp nhận thực tập…
Quy trình tuyển chọn lao động đi Nhật
Quy trình tuyển chọn lao động đi Nhật Quy trình tuyển chọn Tu nghiệp sinh đi Nhật Bản như sau:  1. Tuyển chọn ứng viên thực tập kỹ năng 2. Tập trung ứng viên để phổ biến về điều kiện hợp đồng. Sàng lọc ứng viên đáp ứng yêu cầu đối tác. 3. Đào tạo tiếng Nhật, bồi dưỡng kiến thức cần thiết để ứng viên đạt kết…
Đối tác