Tin tức - Sự kiện
Đưa Thực Tập Sinh Sang Nhật Bản làm việc
Đưa Thực Tập Sinh Sang Nhật Bản làm việc Ngày 30/11/2018, Chi nhánh xuất khẩu lao động LICOGI đã tổ chức lễ xuất cảnh đợt 4 năm 2018 cho 03 Thực tập sinh vận hành máy cơ giới sang tu nghiệp có thời hạn tại Công ty JAPAN ROCK ENGINEERING Co.ltd  Nhật Bản.
Licogi tổ chức lễ xuất cảnh đợt 2- năm 2018 cho lao động đi tu nghiệp tại Nhật bản
Licogi tổ chức lễ xuất cảnh đợt 2- năm 2018 cho lao động đi tu nghiệp tại Nhật bản Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Chi nhánh xuất khẩu lao động LICOGI đã tổ chức lễ xuất cảnh đợt 2 năm 2018 cho 5 Thực tập sinh nữ đơn hàng đóng gói sang tu nghiệp có thời hạn tại Công ty FUGAKU EXPRESS Nhật Bản
Licogi tổ chức lễ xuất cảnh đợt 3- năm 2018 cho lao động đi tu nghiệp tại Nhật bản
Licogi tổ chức lễ xuất cảnh đợt 3- năm 2018 cho lao động đi tu nghiệp tại Nhật bản Ngày 03/8/2018, Chi nhánh xuất khẩu lao động LICOGI đã tổ chức lễ xuất cảnh đợt 3 năm 2018 cho 13 Thực tập sinh vận hành máy cơ giới sang tu nghiệp có thời hạn tại Công ty MIZUTANI Nhật Bản.
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng Chi nhánh xuất khẩu lao động LICOGI (LICOGIMEC) là đơn vị thành viên Tổng công ty LICOGI-CTCP chuyên cung ứng phái cử thực tập sinh đi Nhật Bản và các nước khác
Thi tuyển Thợ lái máy
Thi tuyển Thợ lái máy Ngày 29.10.2017 Chi nhánh XKLĐ LICOGI và đại diện Công ty xây dựng Mizutani tổ chức thi tuyển thợ lái máy sang Nhật Bản làm việc
LICOGI cử đoàn công tác sang Nhật Bản
LICOGI cử đoàn công tác sang Nhật Bản Triển khai việc thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai – Hạ tầng – Giao thông – Du lịch Nhật Bản (MLIT).
Thực Tập Sinh khóa 9 đến Nhật Bản an toàn dưới sự tiếp nhận của nghiệp đoàn KKKC - Năm 2017
Thực Tập Sinh khóa 9 đến Nhật Bản an toàn dưới sự tiếp nhận của nghiệp đoàn KKKC - Năm 2017 Ngày 12/07/2017,Cán bộ chi nhánh XKLĐ LICOGI đã hướng dẫn đoàn Thực Tập Sinh khóa 9 đến Nhật Bản an toàn dưới sự tiếp nhận của nghiệp đoàn KKKC.
Cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các Thực Tập Sinh (TTS)  của công ty phái cử LICOGIMEC với đại diện công ty tiếp nhận JRE ( Nhật Bản )
Cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các Thực Tập Sinh (TTS) của công ty phái cử LICOGIMEC với đại diện công ty tiếp nhận JRE ( Nhật Bản )   Cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các Thực Tập Sinh (TTS)  của công ty phái cử LICOGIMEC với đại diện công ty tiếp nhận JRE ( Nhật Bản )
Chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài trong ngành xây dựng và Dự án chương trình phát triển giáo dục và đào tạo
Chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài trong ngành xây dựng và Dự án chương trình phát triển giáo dục và đào tạo Ngày 27 và 28/2 năm 2017, đại liện LICOGI đã tham gia cuộc họp " Chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài trong ngành xây dựng và Dự án chương trình phát triển giáo dục và đào tạo". Nội dung cuộc họp xoay quanh việc hỗ trợ các kỹ năng cần thiết cho người lao động (NLĐ) trước và sau khi hoàn thành công việc ở Nhật Bản. 
Triển khai đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài trực tuyến
Triển khai đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài trực tuyến Để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo chỉ đạo của Chính phủ, ngày 30/12/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 5277/LĐTBH-QLLĐNN yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đăng ký hợp đồng cung ứng lao động trực tuyến trên nền tảng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại địa chỉ http://csdl.dolab.gov.vn/ từ ngày 01/01/2017
Đối tác