Thị trường lao động Nhật Bản
Thông báo tuyển Tu nghiệp sinh đi tu nghiệp tại Nhật Bản đợt 2
Thông báo tuyển Tu nghiệp sinh đi tu nghiệp tại Nhật Bản đợt 2 Căn cứ vào kế hoạch tiếp nhận của các Tổ chức tiếp nhận thực tập sinh của Nhật Bản- Hiệp Hội Thi công cơ giới Nhật Bản, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI) thông báo về việc đăng kí tuyển chọn Tu nghiệp sinh đi tu nghiệp tại Nhật Bản với các nội dung như sau:
 Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực cho thanh niên nghèo
Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực cho thanh niên nghèo Hiện nay, bên cạnh Chương trình phái cử và tiếp nhận tu nghiệp sinh nước ngoài vào tu nghiệp tại Nhật Bản hợp tác với Tổ chức hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản (JITCO)
Đối tác