Liên hệ
Tổng Công ty  LICOGI - CTCP
Địa chỉ: G1 Building, Thanh Xuan Nam, Thanh Xuan District, Ha Noi, Viet Nam
Điện thoại: (+84) 43 854 2365 (607)
Email: licogimec@gmail.com
website: licogimec.com.vn - licogimec.com
 
Để liên hệ với chúng tôi, bạn hãy điền thông tin vào biểu mẫu dưới đây :
 
Đối tác