Chi tiết tin
Tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản

               

 

Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, ngày 06/4/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1123/LĐTBXXH-QLLĐNN chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu về tổ chức bộ máy hoạt động và đào tạo thực tập sinh đưa sang Nhật Bản, về các điều kiện của hợp đồng phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, và các yêu cầu về tuyển chọn, đào tạo, thu phí, cũng như quản lý thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. 

Nội dung chi tiết của Công văn số 1123/LĐTBXH-QLLĐNN.                                                                                                                                     
                                                                                                                                   Nguồn: Theo Cục Quản lý lao động Ngoài nước

 

Đối tác