Ngành Nghề Đào Tạo

Ngành nghề đào tạo LICOGIMEC liên kết với Trường Cao đẳng Nghề LICOGI

 

image007

 

Đào tạo nghề theo 3 cấp độ: Cao đẳng nghề,Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề:
Hệ cao đẳng nghề (thời gian đào tạo từ 2 - 3 năm)
      1. Công nghệ ô tô
      2. Điện công nghiệp
      3. Điện dân dụng
      4. Hàn
      5. Cắt gọt kim loại
      6. Kế toán doanh nghiệp


Hệ trung cấp nghề (thời gian đào tạo từ 1- 2 năm)
1. Vận hành máy thi công nền                         8. Hàn
2. Vận hành Cần trục, cầu trục                        9. Cấp thoát nước
3. Vận hành máy đóng cọc, khoan cọc nhồi   10. Cốt thép hàn
4. Khoan - nổ mìn                                          11. Cắt gọt kim loại
5. Kế toán doanh nghiệp                                12. Điện công nghiệp
6. Sửa chữa Ôtô - Máy XD                             13. Điện dân dụng
7. Công nghệ Ôtô                                            14. KT sửa chữa, lắp ráp máy tính

    Hệ sơ cấp nghề (thời gian đào tạo từ 03 tháng đến dưới 01 năm)    

         1. Vận hành máy xúc               9. Công nghệ ôtô

         2. Vận hành máy ủi                 10. Điện công nghiệp

         3. Vận hành cần trục               11. Điện dân dụng

         4. Vận hành máy san               12. Cấp thoát nước

         5. VH máy đóng cọc               13. Tin học ứng dụng

         6. VH máy khoan cọc nhồi      14. Kế toán doanh nghiệp

         7. Vận hành máy nâng hàng     15. Hàn

         8. Vận hành cầu trục                16. Vận hành cầu trục


  Ðào tạo cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1

  • Liên kết với các Trung tâm dạy nghề trong và ngoài tỉnh để đào tạo công nhân kỹ thuật trình độ trung cấp nghề và sơ cấp nghề.
  •  Liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nghành để đào tạo lại, đào tạo bổ túc nâng bậc công nhân, đào tạo định hướng cho hợp tác lao động nước ngoài.
  •  Liên kết với các trường trung học co sở, trung học phổ thông tại địa phương để đào tạo trình độ trung cấp nghề, đào tạo hướng nghiệp.
  • Tư vấn nghề và việc làm cho học sinh, sinh viên.

Ngành nghề đào tạo LICOGIMEC liên kết với Trường Trung cấp Xây dựng LICOGI

1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp

2. Cấp thoát nước

3. Điện công nghiệp &dân dụng

4. Cốp pha, dàn giáo, bê tông, cốt thép, hàn, nề, hoàn thiện

5. Trắc địa công trình

6. Hạch toán – Kế toán

7. Công nghệ thông tin

Và 34 nghề hệ trung cấp và sơ cấp nghề.

image001image002

 

image009

image011

image013

LICOGIMEC

Đối tác