Trường CĐ Nghề LICOGI

Trường Cao Đẳng Công nghệ Licogi

 

 

 

 

Trường Cao đẳng Nghề LICOGI thành lập dựa trên quyết định số 254 – Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 21/01/2008, tiền thân là trường trung cấp nghề cơ giới.

 

Chức năng nhiệm vụ

- Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, và Sơ cấp nghề.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh,dịch vụ và của người lao động.

- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng,hiệu quả đào tạo, tổ chức sản xuất,kinh doanh,dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Đào tạo định hướng cho người việt nam đi làm việc hợp tác tại nước ngoài.

- Đào tạo để cấp  giấy phép lái xe môtô hạng A1 và tổ chức giới thiệu việc làm cho  học sinh, sinh viên.

Đội ngũ cán bộ

  •     Tổng số cán bộ giáo viên hiện có của nhà trường là 88 người trong đó có 75 giáo viên cơ hữu.
  •     Đội ngũ giáo viên của nhà trường có trình độ đại học, trên đại học và thợ bậc cao, có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh,cấp bộ và cấp toàn quốc.
  •     Nhà trường luôn quan tâm bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

Các loại hình đào tạo:

 

Đào tạo nghề theo 3 cấp độ: Cao đẳng nghề,Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề:


Hệ cao đẳng nghề (thời gian đào tạo từ 2 - 3 năm


      1. Công nghệ ô tô
      2. Điện công nghiệp
      3. Điện dân dụng
      4. Hàn
      5. Cắt gọt kim loại
      6. Kế toán doanh nghiệp


Hệ trung cấp nghề (thời gian đào tạo từ 1- 2 năm)


1. Vận hành máy thi công nền                         8. Hàn
2. Vận hành Cần trục, cầu trục                       9. Cấp thoát nước
3. Vận hành máy đóng cọc, khoan cọc nhồi   10. Cốt thép hàn
4. Khoan - nổ mìn                                         11. Cắt gọt kim loại
5. Kế toán doanh nghiệp                               12. Điện công nghiệp
6. Sửa chữa Ôtô - Máy XD                          13. Điện dân dụng
7. Công nghệ Ôtô                                         14. KT sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

 

    Hệ sơ cấp nghề (thời gian đào tạo từ 03 tháng đến dưới 01 năm)    

 

 

         1. Vận hành máy xúc               9. Công nghệ ôtô

 

         2. Vận hành máy ủi                 10. Điện công nghiệp

 

         3. Vận hành cần trục               11. Điện dân dụng

 

         4. Vận hành máy san               12. Cấp thoát nước

 

         5. VH máy đóng cọc                13. Tin học ứng dụng

 

         6. VH máy khoan cọc nhồi      14. Kế toán doanh nghiệp

 

         7. Vận hành máy nâng hàng    15. Hàn

 

         8. Vận hành cầu trục                16. Vận hành cầu trục
       Ðào tạo cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1

 

Hình ảnh trường:

 

 image001

 

 

      image007image006image005

image003

image008

 

 

 

Licogimec.com.vn

Đối tác