Tin Tham Khảo
Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Doanh nghiệp xuất khẩu lao động kêu trời về tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh”, đặc biệt cấp huyện, xã gây khó khi tiếp cận người lao động.
Đối tác