Tin Tham Khảo
Bồi dưỡng nghiệp vụ về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Bồi dưỡng nghiệp vụ về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ngày 01/6 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức mở lớp tập huấn "Bồi dưỡng nghiệp vụ về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" đợt 1 tại Hà Nội cho các lãnh đạo, cán bộ doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Doanh nghiệp xuất khẩu lao động kêu trời về tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh”, đặc biệt cấp huyện, xã gây khó khi tiếp cận người lao động.
Đối tác