Xuất khẩu lao động
12.350 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2015
12.350 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2015 Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2015 là 12.350 lao động 
Tình hình nhập cư lao động nước ngoài của Malaysia
Tình hình nhập cư lao động nước ngoài của Malaysia Malaysia là nước có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài lớn, hiện có khoảng gần 2 triệu người nước ngoài đang làm việc ở Malaysia
Một số điểm cơ bản về thị trường lao động Nhật Bản
Một số điểm cơ bản về thị trường lao động Nhật Bản Vị trí địa lý: Nhật Bản gồm 4 đảo chính (Honshu, Hokkaido, Kyushin, Shikoku) và nhiều đảo nhỏ chạy dọc theo bờ biển phía Đông Bắc Á. Diện tích 377.835 km2 .
Mẫu Sơ yếu lý lịch Download theo link dưới đây:
Đơn đăng ký đi lao động nước ngoài Download theo link dưới đây:
Quyết định số 61-BLĐTBXH ngày 12 tháng 08 năm 2008 về mức tiền môi giới tối đa người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC TIỀN MÔI GIỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG HOÀN TRẢ CHO DOANH NGHỆP TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,
Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 09 năm 2007 quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TIỀN MÔI GIỚI VÀ TIỀN DỊCH VỤ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG Căn cứ Điều 20 và Điều 21 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006, Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:
Đối tác