Chi tiết tin
Sổ tay sức khỏe cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản

 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác năm 2022 giữa Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và các cơ quan hữu quan của Việt Nam, trong đó có Cục Quản lý lao động ngoài nước, cuốn Sổ tay cung cấp thông tin về chăm sóc sức khoẻ đối với người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 02 thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam là Nhật Bản và Hàn Quốc đã được xây dựng và phát hành.

Cục Quản lý lao động ngoài nước trân trọng giới thiệu nội dung 02 cuốn “Sổ tay sức khỏe cho lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc” tới các cơ quan và tổ chức có quan tâm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động sang 02 thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc và người lao động biết và tham khảo.

1. Cuốn Sổ tay cung cấp thông tin về chăm sóc sức khoẻ đối với người lao động làm việc tại Nhật Bản (xem tại đây).

2. Cuốn Sổ tay cung cấp thông tin về chăm sóc sức khoẻ đối với người lao động làm việc tại Hàn Quốc (xem tại đây)

Nguồn: Dolab

Đối tác