Chi tiết tin
Phương án giải quyết khó khăn trong việc tiếp nhận lao động nước ngoài lĩnh vực đóng tàu tại Hàn Quốc

 

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc trong lĩnh vực đóng tàu của Hàn Quốc, ngày 06/01/2023, Bộ Tư pháp và Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) đã ra thông báo chung về việc cải tiến và thực hiện một số chính sách, cụ thể như sau:

- Tăng số lượng cán bộ chuyên trách trong việc thẩm tra cấp thị thực lên 20 người cho 05 văn phòng quản lý xuất nhập cảnh khu vực (Busan, Ulsan, Changwon, Geoje, Mokpo) và thực hiện phương thức thẩm tra nhanh với mục tiêu rút ngắn thời gian thẩm tra cấp visa từ 5 tuần hiện nay xuống còn 10 ngày.

- Tăng tỷ lệ hạn mức người lao động nước ngoài mỗi doanh nghiệp được phép tuyển dụng từ 20% hiện nay tăng lên 30% tổng số nhân viên người Hàn (tổng số nhân viên có thời gian làm việc từ 03 tháng trở lên). Chính sách này tạm thời được áp dụng trong năm 2023 và năm 2024.

- Miễn kiểm tra tay nghề khi xét cấp thị thực E-7-3 cho sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đại học tại Hàn Quốc các ngành khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực đóng tàu.

- Tăng số lượng cho phép chuyển đổi sang thị thực E-7-4 từ 2.000 người năm 2022 lên 5.000 người trong năm 2023. Riêng ngành đóng tàu sẽ được dành riêng 400 chỉ tiêu chuyển đổi không thuộc số lượng 5.000 chỉ tiêu nêu trên;

- Áp dụng mới cho phép thị thực thực tập sinh nước ngoài D-4-6 được chuyển đổi sang thị thực E-7;

- Rút ngắn thời gian xác nhận lãnh sự giấy tờ, trong đó, tổ chức đàm phán với một số quốc gia về việc mở rộng thực hiện mô hình xác nhận tay nghề, học lực và kinh nghiệm đối với người lao động nước ngoài.

- Giảm tổng thời gian cấp giấy giới thiệu tuyển dụng tạm thời (KOSHIPA cấp) và giấy giới thiệu tuyển dụng (MOTIE cấp) từ 10 ngày hiện nay xuống trong vòng 05 ngày.

- Thiết lập các “bàn giải quyết vướng mắc tại hiện trường” tại các khu vực có nhiều doanh nghiệp lĩnh vực đóng tàu, phối hợp với các bộ, ngành liên quan giải quyết một cách nhanh nhất tình trạng thiếu nhân lực của các doanh nghiệp.

Nguồn: Dolab

Đối tác