Chi tiết tin
Chính sách mới của Malaysia trong giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh

 

Chính phủ Malaysia đã chính thức thông báo kết thúc Lệnh hạn chế di chuyển có hiệu lực từ ngày 18/03/2020 đến 9/06/2020, chuyển sang áp dụng Lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn phục hồi (Recovering Movement Control Order - RMCO) từ 10/06/2020 đến 31/08/2020. Lệnh RMCO cho phép các lĩnh vực Kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa, thể thao, tôn giáo hoạt động trở lại bình thường với điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng tránh dịch; di chuyển giữa các bang được nới lỏng nhưng tiếp tục đóng cửa biên giới.

Lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia có thể quay trở lại làm việc, tuy nhiên việc nhập cảnh của lao động mới vào Malaysia chỉ được phép sau ngày 31/08/2020.

Ngày 3/07/2020, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 1133/QLLĐNN-NBĐNA thông báo cho các doanh nghiệp biết để thông tin cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia về chính sách, quy định mới trên của Chính phủ Malaysia và hướng dẫn người lao động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tránh nhiễm vi rút Covid-19.

Nguồn: Dolab

Các bài liên quan
Đối tác