Chi tiết tin
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019

 

Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS), kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 đối với các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp sẽ được tổ chức với hình thức thi tiếng trên máy tính, kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc - HRD Korea sẽ áp dụng Phương thức tính điểm để tuyển chọn lao động tham gia Chương trình EPS trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp. Bên cạnh yêu cầu về năng lực tiếng Hàn, thì việc đánh giá năng lực người lao động thông qua việc đánh giá trình độ tay nghề, thể chất và kinh nghiệm làm việc cũng được coi trọng trong tuyển trọn năm nay . Vì vậy, người lao động đăng ký tham gia chương trình EPS năm 2019 sẽ phải tham dự 2 vòng thi, bao gồm:

Vòng 1: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS - TOPIK).

Vòng 2: Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Chỉ những người đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam để chuẩn bị cho kỳ thi.

Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) chịu trách nhiệm ra đề thi, quản lý đề thi, bài thi, chấm bài và tổ chức thi tay nghề và đánh giá năng lực người lao động.

 

Thông tin chi tiết về đăng ký thi và kỳ thi tiếng Hàn (xem tại đây).

 Nguồn: Cục QLLĐNN

Đối tác