Chi tiết tin
Thông tin về cơ quan đại diện của Việt Nam tại Malaysia

Đại sứ Quán Việt Nam tại Maylaysia

Ðịa chỉ: No.4 Persiaran Stonor, 50450 Kualar Lumpur

Ðiện thoai : (0060) 3 248 4534

Số Fax: (0060) 3 248 3270

 

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Maylaysia

Địa chỉ: Tầng 4, West block, Wisma Selangor Dredging Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Điện thoại: (0060) 3 2161 1762 

Số Fax: (0060) 3 2161 1921

Email: Labourkl@yahoo.com

phong kham da khoa nhan ai phong kham nhan ai phòng khám đa khoa nhân ái
Đối tác