Chi tiết tin
TỔ CHỨC THI DỰ TUYỂN TAY NGHỀ LAO ĐỘNG
Ngày 28/06/2016, Tổng Công ty LICOGI và đại diện Nghiệp đoàn KKKC Nhật Bản do ông Avali Muthusamy được chỉ định đến kiểm tra sát hạch tay nghề lao động.
Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của buổi Dự tuyển này:

Đối tác