Chi tiết tin
Gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trước khi Thực tập sinh sang Nhật Bản học tập và làm việc

    Thực hiện hợp đồng đã ký giữa Tổng công ty LICOGI-CTCP với FCIP-Tổ chức pháp nhân quỹ phát triển xây dựng Nhật Bản ngày 20/2/2012 về việc tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài làm việc tại Nhật Bản.

    Ngày 19/01/2017 Chi nhánh Xuất khẩu Lao động LICOGI (LICOGIMEC) đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và dặn dò các Thực tập sinh xây dựng trước khi lên đường sang Nhật Bản học tập và làm việc tại Công ty xây dựng Yoshioka Nhật Bản vào ngày 8/02/2017 tới đây.

     Dưới đây là một vài hình ảnh của thực tập sinh và cán bộ LICOGIMEC: 
 
                                                                                                                                                    Ảnh: Thùy Linh
                                                                                                                                                       Nguồn: Licogimec


  

 

 

 

  

 

 

Đối tác