Chi tiết tin
Chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài trong ngành xây dựng và Dự án chương trình phát triển giáo dục và đào tạo
     Ngày 27 và 28/2 năm 2017, đại liện LICOGI đã tham gia cuộc họp " Chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài trong ngành xây dựng và Dự án chương trình phát triển giáo dục và đào tạo". Nội dung cuộc họp xoay quanh việc hỗ trợ các kỹ năng cần thiết cho người lao động (NLĐ) trước và sau khi hoàn thành công việc ở Nhật Bản. 

     Chủ trì cuộc họp là công ty Sigmaxyz - Nhật Bản, tham dự cuộc họp có các đại diện phía Nhật Bản và Việt Nam. Bên phía Nhật Bản có đại diện của Bộ đất đai, giao thông, hạ tầng và du lịch Nhật Bản (MLIT), Công ty Sumitomo Forestry, Công ty Jellyfish HR, Công ty Mukai construction ... Bên phía Việt Nam có đại diện của Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA), Công ty C.E.O, Công ty Vinaconex, LICOGI và các công ty khác cùng tham dự. 

     Ngày 1: Chủ đề xoay quanh việc giúp đỡ NLĐ trước khi họ sang Nhật Bản làm việc như: ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, kỹ năng công việc và an toàn lao động.    
     Ngày 2: Thảo luận các hình thức hỗ trợ NLĐ sau khi đã hoàn thành hợp đồng về nước: Ví dụ: kết nối NLĐ với các doanh nghiệp Nhật Bản ở trong nước có nhu cầu tuyển dụng. Xây dựng dữ lieu (database) NLĐ đã về nước. Cung cấp giấy chứng nhận đã làm việc cho các công ty ở Nhật Bản...;Nội dung Hỗ trợ các kỹ năng cần thiết cho người lao động (NLĐ)  trước và sau khi hoàn thành công việc ở Nhật Bản. Kosmo Tây Hồ

                                   
                                                                                                                            Tin tức: Thùy Linh
                                                                                                                               Ảnh: Anh Sơn
Đối tác